European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by

Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
plckannet

Total 99 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Diesel-balancelicense-not-specifiedI2G
2Plan-finansowy-NFZ-na-2015-rlicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
3INSIGOS-POLGOSlicense-not-specifiedI2G
4Fuel-oil-balancelicense-not-specifiedI2G
5Program-Poznaj-Dobr-ywno-Wyrnieni-Znakiemlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
6Baza-teleadresowa-administracji-zespolonejlicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
7INSIGOS-HZCNlicense-not-specifiedI2G
8Dotacje-celowelicense-not-specifiedMinisterstwo-Kultury-i-Dziedzictwa-Narodowego
9Geolicense-not-specifiedI2G
10Zasikilicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
11Statystyki-dotyczce-organizatorw-turystyki-i-porednikw-turystycznychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Sportu-i-Turystyki
12Ubezpieczenilicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
13Samorzdowe-Kolegia-Odwoawczelicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
14Electrical-energy-balance-in-OECD-ordinationlicense-not-specifiedI2G
15Motor-gasoline-balancelicense-not-specifiedI2G
16Syntetic-electrical-energy-balancelicense-not-specifiedI2G
17Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-woowiny-i-cielcinylicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
18Renty-rodzinnelicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
19Dane-dotyczce-dziaalnoci-ustawowej-KRUSlicense-not-specifiedKasa-Rolniczego-Ubezpieczenia-Spoecznego
20Electrical-power-balancelicense-not-specifiedI2G
21CNlicense-not-specifiedI2G
22Liqiud-gas-balancelicense-not-specifiedI2G
23Dzieci-w-wieku-3-5-latlicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
24Inwestycje-bezporednie-polskielicense-not-specifiedNarodowy-Bank-Polski
25Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-wieych-owocw-i-warzywlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
26Informacja-o-wielkoci-kwoty-refundacji-poniesione-przez-NFZ-w-2014-rokulicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
27Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-wieprzowinylicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
28Szkoy-i-uczniowielicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
29PKD-2004license-not-specifiedI2G
30Professional-electrical-energy-balance-quarterly-datalicense-not-specifiedI2G
31Wypadki-w-szkoach-i-placwkach-wg-wojewdztwlicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
32F01-sekcjelicense-not-specifiedI2G
33Plan-finansowy-NFZ-na-2012-rlicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
34Jzyki-obce-w-Polscelicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
35INSIGOS-HZGEOlicense-not-specifiedI2G
36Rejestracja-owiadcze-pracodawcw-o-zamiarze-powierzenia-pracy-cudzoziemcowilicense-not-specifiedMinisterstwo-Pracy-i-Polityki-Spoecznej
37Absencja-chorobowalicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
38Lignite-balancelicense-not-specifiedI2G
39Plan-finansowy-NFZ-na-2011-rlicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
40Plan-finansowy-NFZ-na-2013-rlicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
41Orzecznictwo-lekarskielicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
42TERYTlicense-not-specifiedI2G
43Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-paszlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
44Rehabilitacja-lecznicza-w-ramach-prewencji-rentowej-ZUSlicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
45Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-jaj-ekologicznychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
46Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-cukrulicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
47Uczniowie-wg-klas-i-wojewdztwlicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
48Wymiar-skadek-na-ubezpieczenie-spoeczne-rolnikwlicense-not-specifiedKasa-Rolniczego-Ubezpieczenia-Spoecznego
49PKD-2007license-not-specifiedI2G
50INSIGOS-Energylicense-not-specifiedI2G
51Kocioy-i-zwizki-wyznaniowe-dziaajce-w-RP-na-podstawie-odrbnych-ustawlicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
52Wychowanie-przedszkolne-wg-pci-wieku-wiemiasto-i-wojewdztwlicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
53Zezwolenia-na-prac-cudzoziemcwlicense-not-specifiedMinisterstwo-Pracy-i-Polityki-Spoecznej
54Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-chmielulicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
55Charred-coal-balancelicense-not-specifiedI2G
56Inwestycje-bezporednie-zagranicznelicense-not-specifiedNarodowy-Bank-Polski
57Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-kwiatwlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
58Leki-refundowanelicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
59Electrical-energy-selling-priceslicense-not-specifiedI2G
60Program-Operacyjny-Rozwj-Polski-Wschodniejlicense-not-specifiedMinisterstwo-Infrastruktury-i-Rozwoju
61Direct-consumption-of-electrical-energylicense-not-specifiedI2G
62Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-mlekalicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
63Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-baraninylicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
64Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-drobiulicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
65Wykaz-przedsibiorcw-ktrzy-wykonywali-dziaalno-bez-wymaganego-wpisu-do-rejestru-organizatorw-turystyki-i-porednikw-turystycznychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Sportu-i-Turystyki
66Rejestr-przedstawicielstw-przedsibiorcw-zagranicznychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Gospodarki
67Program-Operacyjny-Innowacyjna-Gospodarka-license-not-specifiedMinisterstwo-Infrastruktury-i-Rozwoju
68Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-rolin-oleistychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
69Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-jaj-spoywczychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
70Wpyw-cyfryzacji-na-dziaanie-urzdw-administracji-publicznej-w-Polscelicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
71Renty-z-tytuu-niezdolnoci-do-pracylicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
72Informacja-o-iloci-wnioskw-zoonych-w-CEIDGlicense-not-specifiedMinisterstwo-Gospodarki
73Professional-electrical-energy-balance-annual-datalicense-not-specifiedI2G
74Inflacja-bazowalicense-not-specifiedNarodowy-Bank-Polski
75Production-of-electrical-energy-from-specific-fuelslicense-not-specifiedI2G
76HACKED-BY-SLAYERSHACKTEAMlicense-not-specified
77Reachable-electrical-power-statelicense-not-specifiedI2G
78Methane-rich-natural-gas-balancelicense-not-specifiedI2G
79Syntetic-electrical-energy-balance-electrolicense-not-specifiedI2G
80Installed-electrical-energy-power-statelicense-not-specifiedI2G
81Nitrogen-rich-natural-gas-balancelicense-not-specifiedI2G
82kingskrupelloslicense-not-specified
83Monthly-energy-balancelicense-not-specifiedI2G
84Coal-balancelicense-not-specifiedI2G
85Dane-teleadresowe-specjalistycznych-orodkw-wsparcialicense-not-specifiedMinisterstwo-Pracy-i-Polityki-Spoecznej
86Plan-finansowy-NFZ-na-2014-rlicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
87Pynne-aktywa-i-pasywa-w-walutach-obcychlicense-not-specifiedNarodowy-Bank-Polski
88Wykaz-nawozw-i-rodkw-wspomagajcych-upraw-rolinlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
89Kocioy-i-inne-zwizki-wyznaniowe-wpisane-do-Rejestru-kociow-i-innych-zwizkw-wyznaniowychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
90Emeryturylicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
91Lista-beneficjentw-Funduszy-Europejskichlicense-not-specifiedMinisterstwo-Infrastruktury-i-Rozwoju
92PKD-2007-oldlicense-not-specifiedI2G
93Produkty-regionalne-i-tradycyjnelicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
94Dotacje-podmiotowelicense-not-specifiedMinisterstwo-Kultury-i-Dziedzictwa-Narodowego
95Basic-data-about-electrical-energylicense-not-specifiedI2G
96Patnicy-skadeklicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
97Statystyka-bilansu-patniczegolicense-not-specifiedNarodowy-Bank-Polski
98Uczniowie-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymilicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
99Important-values-in-polish-energeticslicense-not-specifiedI2G
Showing 1-10 of 11 items.

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-zblicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
2Urzdowy-Rejestr-Gmin-w-ktrych-jest-uywany-jzyk-pomocniczylicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
3Dane-teleadresowe-publicznych-sub-zatrudnienialicense-not-specifiedMinisterstwo-Pracy-i-Polityki-Spoecznej
4Regionalne-Izby-Obrachunkowelicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
5Rejestr-gmin-na-ktrych-obszarze-uywane-s-nazwy-w-jzyku-mniejszocilicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
6Centralny-Wykaz-Obiektw-Hotelarskichlicense-not-specifiedMinisterstwo-Sportu-i-Turystyki
7Wykaz-przedsibiorcw-wykrelonych-z-rejestru-organizatorw-turystyki-i-porednikw-turystycznych-z-urzdu-i-objtych-zakazem-wykonywania-dziaalnoci-objtej-wpisem-do-rejestrulicense-not-specifiedMinisterstwo-Sportu-i-Turystyki
8e-Administracja-w-oczach-internautwlicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
9Dane-teleadresowe-jednostek-samorzdu-terytorialnego-w-Polscelicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
10Kontrola-zwolnie-lekarskichlicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych