European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by

Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
plckannet

Total 99 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1HACKED-BY-SLAYERSHACKTEAMlicense-not-specified
2kingskrupelloslicense-not-specified
3Charred-coal-balancelicense-not-specifiedI2G
4Electrical-energy-selling-priceslicense-not-specifiedI2G
5Direct-consumption-of-electrical-energylicense-not-specifiedI2G
6Professional-electrical-energy-balance-annual-datalicense-not-specifiedI2G
7Production-of-electrical-energy-from-specific-fuelslicense-not-specifiedI2G
8Reachable-electrical-power-statelicense-not-specifiedI2G
9Methane-rich-natural-gas-balancelicense-not-specifiedI2G
10Syntetic-electrical-energy-balance-electrolicense-not-specifiedI2G
11Installed-electrical-energy-power-statelicense-not-specifiedI2G
12Nitrogen-rich-natural-gas-balancelicense-not-specifiedI2G
13Monthly-energy-balancelicense-not-specifiedI2G
14Coal-balancelicense-not-specifiedI2G
15PKD-2007-oldlicense-not-specifiedI2G
16Basic-data-about-electrical-energylicense-not-specifiedI2G
17Important-values-in-polish-energeticslicense-not-specifiedI2G
18Diesel-balancelicense-not-specifiedI2G
19INSIGOS-POLGOSlicense-not-specifiedI2G
20Fuel-oil-balancelicense-not-specifiedI2G
21INSIGOS-HZCNlicense-not-specifiedI2G
22Geolicense-not-specifiedI2G
23Electrical-energy-balance-in-OECD-ordinationlicense-not-specifiedI2G
24Motor-gasoline-balancelicense-not-specifiedI2G
25Syntetic-electrical-energy-balancelicense-not-specifiedI2G
26Electrical-power-balancelicense-not-specifiedI2G
27CNlicense-not-specifiedI2G
28Liqiud-gas-balancelicense-not-specifiedI2G
29PKD-2004license-not-specifiedI2G
30Professional-electrical-energy-balance-quarterly-datalicense-not-specifiedI2G
31F01-sekcjelicense-not-specifiedI2G
32INSIGOS-HZGEOlicense-not-specifiedI2G
33Lignite-balancelicense-not-specifiedI2G
34TERYTlicense-not-specifiedI2G
35PKD-2007license-not-specifiedI2G
36INSIGOS-Energylicense-not-specifiedI2G
37Dane-dotyczce-dziaalnoci-ustawowej-KRUSlicense-not-specifiedKasa-Rolniczego-Ubezpieczenia-Spoecznego
38Wymiar-skadek-na-ubezpieczenie-spoeczne-rolnikwlicense-not-specifiedKasa-Rolniczego-Ubezpieczenia-Spoecznego
39Wpyw-cyfryzacji-na-dziaanie-urzdw-administracji-publicznej-w-Polscelicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
40Kocioy-i-inne-zwizki-wyznaniowe-wpisane-do-Rejestru-kociow-i-innych-zwizkw-wyznaniowychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
41Baza-teleadresowa-administracji-zespolonejlicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
42Samorzdowe-Kolegia-Odwoawczelicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
43Kocioy-i-zwizki-wyznaniowe-dziaajce-w-RP-na-podstawie-odrbnych-ustawlicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
44Uczniowie-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymilicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
45Dzieci-w-wieku-3-5-latlicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
46Szkoy-i-uczniowielicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
47Wypadki-w-szkoach-i-placwkach-wg-wojewdztwlicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
48Jzyki-obce-w-Polscelicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
49Uczniowie-wg-klas-i-wojewdztwlicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
50Wychowanie-przedszkolne-wg-pci-wieku-wiemiasto-i-wojewdztwlicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
51Rejestr-przedstawicielstw-przedsibiorcw-zagranicznychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Gospodarki
52Informacja-o-iloci-wnioskw-zoonych-w-CEIDGlicense-not-specifiedMinisterstwo-Gospodarki
53Program-Operacyjny-Rozwj-Polski-Wschodniejlicense-not-specifiedMinisterstwo-Infrastruktury-i-Rozwoju
54Program-Operacyjny-Innowacyjna-Gospodarka-license-not-specifiedMinisterstwo-Infrastruktury-i-Rozwoju
55Lista-beneficjentw-Funduszy-Europejskichlicense-not-specifiedMinisterstwo-Infrastruktury-i-Rozwoju
56Dotacje-podmiotowelicense-not-specifiedMinisterstwo-Kultury-i-Dziedzictwa-Narodowego
57Dotacje-celowelicense-not-specifiedMinisterstwo-Kultury-i-Dziedzictwa-Narodowego
58Dane-teleadresowe-specjalistycznych-orodkw-wsparcialicense-not-specifiedMinisterstwo-Pracy-i-Polityki-Spoecznej
59Rejestracja-owiadcze-pracodawcw-o-zamiarze-powierzenia-pracy-cudzoziemcowilicense-not-specifiedMinisterstwo-Pracy-i-Polityki-Spoecznej
60Zezwolenia-na-prac-cudzoziemcwlicense-not-specifiedMinisterstwo-Pracy-i-Polityki-Spoecznej
61Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-chmielulicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
62Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-kwiatwlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
63Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-mlekalicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
64Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-baraninylicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
65Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-drobiulicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
66Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-rolin-oleistychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
67Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-jaj-spoywczychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
68Wykaz-nawozw-i-rodkw-wspomagajcych-upraw-rolinlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
69Produkty-regionalne-i-tradycyjnelicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
70Program-Poznaj-Dobr-ywno-Wyrnieni-Znakiemlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
71Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-woowiny-i-cielcinylicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
72Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-wieych-owocw-i-warzywlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
73Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-wieprzowinylicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
74Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-paszlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
75Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-jaj-ekologicznychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
76Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-cukrulicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
77Wykaz-przedsibiorcw-ktrzy-wykonywali-dziaalno-bez-wymaganego-wpisu-do-rejestru-organizatorw-turystyki-i-porednikw-turystycznychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Sportu-i-Turystyki
78Statystyki-dotyczce-organizatorw-turystyki-i-porednikw-turystycznychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Sportu-i-Turystyki
79Inwestycje-bezporednie-zagranicznelicense-not-specifiedNarodowy-Bank-Polski
80Inflacja-bazowalicense-not-specifiedNarodowy-Bank-Polski
81Pynne-aktywa-i-pasywa-w-walutach-obcychlicense-not-specifiedNarodowy-Bank-Polski
82Statystyka-bilansu-patniczegolicense-not-specifiedNarodowy-Bank-Polski
83Inwestycje-bezporednie-polskielicense-not-specifiedNarodowy-Bank-Polski
84Leki-refundowanelicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
85Plan-finansowy-NFZ-na-2014-rlicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
86Plan-finansowy-NFZ-na-2015-rlicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
87Informacja-o-wielkoci-kwoty-refundacji-poniesione-przez-NFZ-w-2014-rokulicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
88Plan-finansowy-NFZ-na-2012-rlicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
89Plan-finansowy-NFZ-na-2011-rlicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
90Plan-finansowy-NFZ-na-2013-rlicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
91Renty-z-tytuu-niezdolnoci-do-pracylicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
92Emeryturylicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
93Patnicy-skadeklicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
94Zasikilicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
95Ubezpieczenilicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
96Renty-rodzinnelicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
97Absencja-chorobowalicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
98Orzecznictwo-lekarskielicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
99Rehabilitacja-lecznicza-w-ramach-prewencji-rentowej-ZUSlicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
Total 11 items.

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Regionalne-Izby-Obrachunkowelicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
2Rejestr-gmin-na-ktrych-obszarze-uywane-s-nazwy-w-jzyku-mniejszocilicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
3e-Administracja-w-oczach-internautwlicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
4Dane-teleadresowe-jednostek-samorzdu-terytorialnego-w-Polscelicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
5Urzdowy-Rejestr-Gmin-w-ktrych-jest-uywany-jzyk-pomocniczylicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
6Dane-teleadresowe-publicznych-sub-zatrudnienialicense-not-specifiedMinisterstwo-Pracy-i-Polityki-Spoecznej
7Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-zblicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
8Centralny-Wykaz-Obiektw-Hotelarskichlicense-not-specifiedMinisterstwo-Sportu-i-Turystyki
9Wykaz-przedsibiorcw-wykrelonych-z-rejestru-organizatorw-turystyki-i-porednikw-turystycznych-z-urzdu-i-objtych-zakazem-wykonywania-dziaalnoci-objtej-wpisem-do-rejestrulicense-not-specifiedMinisterstwo-Sportu-i-Turystyki
10Wykaz-przedsibiorcw-wobec-ktrych-wszczto-postpowanie-w-sprawie-wykrelenia-z-rejestru-organizatorw-turystyki-i-porednikw-turystycznychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Sportu-i-Turystyki
11Kontrola-zwolnie-lekarskichlicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych