European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by

Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
plckannet

Total 99 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-chmielulicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
2Charred-coal-balancelicense-not-specifiedI2G
3Inwestycje-bezporednie-zagranicznelicense-not-specifiedNarodowy-Bank-Polski
4Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-kwiatwlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
5Leki-refundowanelicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
6Electrical-energy-selling-priceslicense-not-specifiedI2G
7Program-Operacyjny-Rozwj-Polski-Wschodniejlicense-not-specifiedMinisterstwo-Infrastruktury-i-Rozwoju
8Direct-consumption-of-electrical-energylicense-not-specifiedI2G
9Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-mlekalicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
10Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-baraninylicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
11Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-drobiulicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
12Wykaz-przedsibiorcw-ktrzy-wykonywali-dziaalno-bez-wymaganego-wpisu-do-rejestru-organizatorw-turystyki-i-porednikw-turystycznychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Sportu-i-Turystyki
13Rejestr-przedstawicielstw-przedsibiorcw-zagranicznychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Gospodarki
14Program-Operacyjny-Innowacyjna-Gospodarka-license-not-specifiedMinisterstwo-Infrastruktury-i-Rozwoju
15Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-rolin-oleistychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
16Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-jaj-spoywczychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
17Wpyw-cyfryzacji-na-dziaanie-urzdw-administracji-publicznej-w-Polscelicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
18Renty-z-tytuu-niezdolnoci-do-pracylicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
19Informacja-o-iloci-wnioskw-zoonych-w-CEIDGlicense-not-specifiedMinisterstwo-Gospodarki
20Professional-electrical-energy-balance-annual-datalicense-not-specifiedI2G
21Inflacja-bazowalicense-not-specifiedNarodowy-Bank-Polski
22Production-of-electrical-energy-from-specific-fuelslicense-not-specifiedI2G
23HACKED-BY-SLAYERSHACKTEAMlicense-not-specified
24Reachable-electrical-power-statelicense-not-specifiedI2G
25Methane-rich-natural-gas-balancelicense-not-specifiedI2G
26Syntetic-electrical-energy-balance-electrolicense-not-specifiedI2G
27Installed-electrical-energy-power-statelicense-not-specifiedI2G
28Nitrogen-rich-natural-gas-balancelicense-not-specifiedI2G
29kingskrupelloslicense-not-specified
30Monthly-energy-balancelicense-not-specifiedI2G
31Coal-balancelicense-not-specifiedI2G
32Dane-teleadresowe-specjalistycznych-orodkw-wsparcialicense-not-specifiedMinisterstwo-Pracy-i-Polityki-Spoecznej
33Plan-finansowy-NFZ-na-2014-rlicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
34Pynne-aktywa-i-pasywa-w-walutach-obcychlicense-not-specifiedNarodowy-Bank-Polski
35Wykaz-nawozw-i-rodkw-wspomagajcych-upraw-rolinlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
36Kocioy-i-inne-zwizki-wyznaniowe-wpisane-do-Rejestru-kociow-i-innych-zwizkw-wyznaniowychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
37Emeryturylicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
38Lista-beneficjentw-Funduszy-Europejskichlicense-not-specifiedMinisterstwo-Infrastruktury-i-Rozwoju
39PKD-2007-oldlicense-not-specifiedI2G
40Produkty-regionalne-i-tradycyjnelicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
41Dotacje-podmiotowelicense-not-specifiedMinisterstwo-Kultury-i-Dziedzictwa-Narodowego
42Basic-data-about-electrical-energylicense-not-specifiedI2G
43Patnicy-skadeklicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
44Statystyka-bilansu-patniczegolicense-not-specifiedNarodowy-Bank-Polski
45Uczniowie-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymilicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
46Important-values-in-polish-energeticslicense-not-specifiedI2G
47Diesel-balancelicense-not-specifiedI2G
48Plan-finansowy-NFZ-na-2015-rlicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
49INSIGOS-POLGOSlicense-not-specifiedI2G
50Fuel-oil-balancelicense-not-specifiedI2G
51Program-Poznaj-Dobr-ywno-Wyrnieni-Znakiemlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
52Baza-teleadresowa-administracji-zespolonejlicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
53INSIGOS-HZCNlicense-not-specifiedI2G
54Dotacje-celowelicense-not-specifiedMinisterstwo-Kultury-i-Dziedzictwa-Narodowego
55Geolicense-not-specifiedI2G
56Zasikilicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
57Statystyki-dotyczce-organizatorw-turystyki-i-porednikw-turystycznychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Sportu-i-Turystyki
58Ubezpieczenilicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
59Samorzdowe-Kolegia-Odwoawczelicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
60Electrical-energy-balance-in-OECD-ordinationlicense-not-specifiedI2G
61Motor-gasoline-balancelicense-not-specifiedI2G
62Syntetic-electrical-energy-balancelicense-not-specifiedI2G
63Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-woowiny-i-cielcinylicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
64Renty-rodzinnelicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
65Dane-dotyczce-dziaalnoci-ustawowej-KRUSlicense-not-specifiedKasa-Rolniczego-Ubezpieczenia-Spoecznego
66Electrical-power-balancelicense-not-specifiedI2G
67CNlicense-not-specifiedI2G
68Liqiud-gas-balancelicense-not-specifiedI2G
69Dzieci-w-wieku-3-5-latlicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
70Inwestycje-bezporednie-polskielicense-not-specifiedNarodowy-Bank-Polski
71Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-wieych-owocw-i-warzywlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
72Informacja-o-wielkoci-kwoty-refundacji-poniesione-przez-NFZ-w-2014-rokulicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
73Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-wieprzowinylicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
74Szkoy-i-uczniowielicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
75PKD-2004license-not-specifiedI2G
76Professional-electrical-energy-balance-quarterly-datalicense-not-specifiedI2G
77Wypadki-w-szkoach-i-placwkach-wg-wojewdztwlicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
78F01-sekcjelicense-not-specifiedI2G
79Plan-finansowy-NFZ-na-2012-rlicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
80Jzyki-obce-w-Polscelicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
81INSIGOS-HZGEOlicense-not-specifiedI2G
82Rejestracja-owiadcze-pracodawcw-o-zamiarze-powierzenia-pracy-cudzoziemcowilicense-not-specifiedMinisterstwo-Pracy-i-Polityki-Spoecznej
83Absencja-chorobowalicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
84Lignite-balancelicense-not-specifiedI2G
85Plan-finansowy-NFZ-na-2011-rlicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
86Plan-finansowy-NFZ-na-2013-rlicense-not-specifiedNarodowy-Fundusz-Zdrowia
87Orzecznictwo-lekarskielicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
88TERYTlicense-not-specifiedI2G
89Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-paszlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
90Rehabilitacja-lecznicza-w-ramach-prewencji-rentowej-ZUSlicense-not-specifiedZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
91Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-jaj-ekologicznychlicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
92Zintegrowany-System-Rolniczej-Informacji-Rynkowej-biuletyny-informacyjne-rynek-cukrulicense-not-specifiedMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi
93Uczniowie-wg-klas-i-wojewdztwlicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
94Wymiar-skadek-na-ubezpieczenie-spoeczne-rolnikwlicense-not-specifiedKasa-Rolniczego-Ubezpieczenia-Spoecznego
95PKD-2007license-not-specifiedI2G
96INSIGOS-Energylicense-not-specifiedI2G
97Kocioy-i-zwizki-wyznaniowe-dziaajce-w-RP-na-podstawie-odrbnych-ustawlicense-not-specifiedMinisterstwo-Administracji-i-Cyfryzacji
98Wychowanie-przedszkolne-wg-pci-wieku-wiemiasto-i-wojewdztwlicense-not-specifiedMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
99Zezwolenia-na-prac-cudzoziemcwlicense-not-specifiedMinisterstwo-Pracy-i-Polityki-Spoecznej
Showing 11-11 of 11 items.

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
11Dane-teleadresowe-publicznych-sub-zatrudnienialicense-not-specifiedMinisterstwo-Pracy-i-Polityki-Spoecznej