European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by

Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
danepublicznegovpl

Showing 1-10 of 279 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Rocznik-Statystyczny-Handlu-Zagranicznego-2014other-Public-DomainGwny-Urzd-Statystyczny
2PLAN-FINANSOWY-ZAKADU-UBEZPIECZE-SPOECZNYCH-NA-ROK-2015-wraz-ze-Zmianami-do-Planu-finansowego-Zakadu-Ubezpiecze-Spoecznych-na-2015-rother-Public-DomainZakad-Ubezpiecze-Spoecznych
3Wykaz-jednostek-naukowychother-Public-DomainMinisterstwo-Nauki-i-Szkolnictwa-Wyszego
4Migracje-zagraniczne-ludnoci-NSP-2011other-Public-DomainGwny-Urzd-Statystyczny
5Wychowanie-przedszkolneother-Public-DomainMinisterstwo-Edukacji-Narodowej
6Rocznik-Statystyczny-Pracy-2012other-Public-DomainGwny-Urzd-Statystyczny
7Wykazy-pozwole-radiowych-dla-stacji-bazowych-telefonii-komrkowej-GSM-UMTS-LTE-oraz-stacji-wykorzystujcych-technologi-CDMAother-Public-DomainUrzd-Komunikacji-Elektronicznej
8Powszechny-Spis-Rolny-2010-Rolnictwo-na-obszarach-specyficznychother-Public-DomainGwny-Urzd-Statystyczny
9Dane-teleadresowe-specjalistycznych-orodkw-wsparcia-dla-ofiar-przemocy-w-rodzinie-oraz-programw-korekcyjno-edukacyjnych-dla-osb-stosujcych-przemoc-w-rodzinieother-Public-DomainMinisterstwo-Pracy-i-Polityki-Spoecznej-
10Wykaz-beneficjentw-Wsplnej-Polityki-Rolnejother-Public-DomainMinisterstwo-Rolnictwa-i-Rozwoju-Wsi

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.