European
Data Catalogues
Dataset

HTML

Sub menu


Tu00c3u00a1boa-de-mareas

Dataset Profile

Odm ID
35498788-cdae-3255-8156-2f7e1ce5cf95
Title
Tu00c3u00a1boa-de-mareas
Notes
GeoRSS-coa-predicin-de-mareasParmetros-que-acepta-o-GeoRSSA-este-GeoRSS-pdenselle-pasar-os-parmetros-que-se-indican-a-continuacinhttpwwwmeteogaliciaeswebRSSrssMareasactiondataIni2732009dataFin1042009idPorto1requestlocaleglPara-a-data-hai-das-posibilidades-1-Pdese-especificar-unha-data-concreta-o-parmetro-data-e-debe-ir-seguido-dunha-data-en-formato-ddmmaaaa2-Pdese-especificar-un-rango-de-datas-os-parmetros-son-dataIni-e-dataFin-e-deben-ir-seguidos-dunha-data-en-formato-ddmmaaaa-onde-dataFin-debe-ser-maior-que-dataIni-e-como-moito-amosaranse-30-dasPara-o-porto-o-parmetro-idPorto-e-debe-ir-seguido-do-id-do-porto-Os-valores-son-IdPorto-PortoParmetro-A-Corua1A-Guarda10Corcubin7Ferrol5Muros12Pontevedra13Ra-de-Camarias8Ra-de-Corme9Ra-de-Foz6Ribeira11Vigo3Vilagarca4-Para-o-idioma-o-parmetro-requestlocale-e-pode-ter-os-seguintes-valores-requestlocalees-para-o-castelnrequestlocalegl-para-o-galego
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
(not set)
Tags
Date Released
2012-02-14T00:00:00
Date Updated
2015-05-11T00:00:00
Update Frequency
Organisation
Meteogalicia
Country
State
Platform
html
Language
es
Version
(not set)