European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Hoofdgroenstructuur

Dataset Profile

Odm ID
235f4752-cb9c-4a2e-9b62-19da6eb2bcc7
Title
Hoofdgroenstructuur
Notes
De-Hoofdgroenstructuur-omvat-de-minimaal-benodigde-hoeveelheid-groen-die-Amsterdam-wil-borgen-bestaande-uit-gebieden-die-waardevol-zijn-voor-de-stad-en-de-metropool-omdat-zij-een-onmisbare-functie-vervullen-voor-groene-recreatie-verbetering-leefklimaat-waterhuishouding-hittedemping-verbetering-luchtkwaliteit-biodiversiteit-en-voedselproductie-Behoud-van-cultuurhistorische-waarden-en-een-gevarieerd-totaalaanbod-aan-groen-zijn-belangrijke-aspecten-In-de-Hoofdgroenstructuur-zijn-die-gebieden-opgenomen-waar-de-functies-groen-en-groene-recreatie-voorop-staan-Woningbouw-werkgerelateerde-functies-wegenaanleg-of-het-vestigen-van-voorzieningen-die-verkeer-aantrekken-of-die-ten-koste-gaan-van-groen-zijn-niet-in-overeenstemming-met-de-doelstellingen-van-deze-structuurvisie-Ingrepen-die-de-recreatieve-gebruikswaarde-enof-de-natuurwaarde-of-andere-functies-van-het-groen-verhogen-worden-juist-gestimuleerd-
Author
Gemeente-Amsterdam-Ruimte-en-Duurzaamheid
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-10-18 21:43:33
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
ckan
Language
nl
Version
(not set)