European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Rejestr-przedstawicielstw-przedsibiorcw-zagranicznych

Dataset Profile

Odm ID
ee63d284-8fe0-4e09-becc-728c5fa1a9d9
Title
Rejestr-przedstawicielstw-przedsibiorcw-zagranicznych
Notes
Zgodnie-z-ustaw-z-dnia-2-lipca-2004-r-o-swobodzie-dziaalnoci-gospodarczej-DzU-z-2013-r-poz-672-z-pn-zm-przedsibiorcy-zagraniczni-mog-tworzy-przedstawicielstwa-na-terytorium-Rzeczypospolitej-Polskiej-Zakres-dziaania-przedstawicielstwa-moe-obejmowa-wycznie-prowadzenie-dziaalnoci-w-zakresie-reklamy-i-promocji-przedsibiorcy-zagranicznego-Utworzenie-przedstawicielstwa-wymaga-wpisu-do-rejestru-przedstawicielstw-przedsibiorcw-zagranicznych-prowadzonego-przez-ministra-waciwego-do-spraw-gospodarki-Wpisu-do-rejestru-dokonuje-minister-waciwy-do-spraw-gospodarki-na-podstawie-zoonego-wniosku-i-zgodnie-z-jego-trecirdo-httpsdanepublicznegovpl
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-10-12 20:30:19
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Ministerstwo-Gospodarki
Country
State
Platform
ckan
Language
pl
Version
(not set)